LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO, THỰC TẬP, TUYỂN DỤNG LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VỚI TRƯỜNG CAO THẮNG

Ngày 18/03/2022, Công ty Cổ phần Kỹ Thuật First Green tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Tham dự buổi lễ có ông Lê Hà Thái Phong, Tổng Giám đốc, cùng đại diện các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Kỹ Thuật First Green. Về phía Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao Thắng có TS. Kỹ thuật nhiệt, Trưởng khoa Nhiệt ông Lê Quang Huy, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị, ông Lê Hà Thái Phong, Tổng Giám đốc Công ty và TS. Kỹ thuật nhiệt, Trưởng khoa nhiệt ông Lê Quang Huy Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, ký kết bản thỏa thuận hợp tác

Nhằm mục tiêu phát huy chức năng nhiệm vụ của hai đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Công ty Cổ phần Kỹ Thuật First Green và Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đã thảo luận và đi đến thống nhất liên kết hợp tác trong đào tạo, thực tập, tuyển dụng nguồn nhân lực.

Tại buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, đại diện lãnh đạo hai đơn vị, ông Lê Hà Thái Phong, Tổng Giám đốc Công ty và TS. Kỹ thuật nhiệt Trưởng khoa nhiệt ông Lê Quang Huy Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đã cùng ký kết bản thỏa thuận định hướng các nội dung hợp tác giữa hai bên. Cụ thể, Công ty và Nhà trường sẽ phối hợp triển khai các đề tài, dự án, đào tạo, thực tập, tuyển dụng. Ngoài ra, hai đơn vị sẽ cùng phối hợp tổ chức các chuyên đề học thuật, hội thảo, hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, Công ty sẽ bố trí nhân lực, thời gian và cơ sở vật chất để tiếp nhận sinh viên của Trường đến thực tập và hỗ trợ thực hiện đề tài nghiên cứu trong các lĩnh vực nhiệt lạnh, bên cạnh đó, ưu tiên tuyển dụng sinh viên do Trường đào tạo, có thực tập tại Công ty. 

Tải tài liệu
Tên của tài liệu Xem / Tải xuống Ngày cập nhật
Profile Click 12/01/2024
Brochure BIM Click 12/01/2024
Brochure DC Click 12/01/2024
Brochure PH Click 12/01/2024