FIRST GREEN ENGINEERING ĐÓNG GÓP QUỸ VACCINE “CHUNG MỘT TẤM LÒNG”

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên toàn cầu, nhu cầu về vaccine để bảo vệ sức khỏe của con người là cực kỳ cấp bách. Ngày 09 tháng 03 năm 2021, Công ty Cổ phần Kỹ thuật First Green đã đóng góp 100.000.000VND vào quỹ với hy vọng đại dịch sớm được đẩy lùi.

Quỹ Vaccine Covid-19 “Chung một tấm lòng” được thành lập nhằm chung sức đồng lòng với Chính phủ để có vaccine sớm nhất tiêm cho nhân dân.

Ông Lê Hà Thái Phong – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật First Green, chia sẻ: "Chúng tôi nhận thức rõ vai trò quan trọng của vaccine trong việc kiểm soát và chấm dứt đại dịch Covid-19. Đóng góp vào Quỹ "Chung một tấm lòng" là một phần của cam kết của chúng tôi đối với cộng đồng và sự phát triển bền vững. Chúng tôi hy vọng rằng đóng góp này sẽ có tác động tích cực và lan tỏa tới những nơi cần thiết nhất."

FIRST GREEN ENGINEERING CONTRIBUTES TO THE VACCINE FUND “CHUNG MOT TAM LONG”

Tải tài liệu
Tên của tài liệu Xem / Tải xuống Ngày cập nhật
Profile Click 12/01/2024
Brochure BIM Click 12/01/2024
Brochure DC Click 12/01/2024
Brochure PH Click 12/01/2024