Ứng tuyển

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc làm việc tại First Green Engineering. Chúng tôi liên tục tìm kiếm những người tài năng, những người có cùng niềm đam mê trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và xây dựng MEPF.

Tất cả các ứng tuyển sẽ được xem xét theo thứ tự chúng được nhận.

Chọn file
Tải tài liệu
Tên của tài liệu Xem / Tải xuống Ngày cập nhật
Profile Click 12/01/2024
Brochure BIM Click 12/01/2024
Brochure DC Click 12/01/2024
Brochure PH Click 12/01/2024